בודהיזם

 

שם כולל למחשבה, התנהגות ואורח חיים שעל האדם לאמץ לפי תורתו של גאוטמה בודהה, אשר חי ולימד בהודו במאות החמישית או השישית לפני הספירה. הבודהיזם מדגיש את שאיפותיו האישיות של האדם להגשמה עצמית ללא תלות בכוח עליון, באל מסוים או בקודים חברתיים של תרבות מסוימת. תחילת דרכו של הבודהיזם היא אמנם בהודו, יחד עם זאת רוב מאמיניה חיים במחוץ להודו, בעיקר בדרום ומזרח אסיה. עם הזמן, הבודהיזם הופך לנפוץ יותר גם ביבשות אחרות ובעיקר באירופה ובאמריקה.