אקסיומה

 

עיקרון מדעי מובן מאליו שאין יכולת או צורך להוכיחו. שימוש בעיקרון זה ניכר בעיקר במתמטיקה ויחד עם זאת שימושיו באים לידי ביטוי גם בפיזיקה, ביולוגיה ועוד.