אפיזודה

 

פרק מסוים בסדרה של פרקים, מאורע התחום בזמן.