אנטומיה

 

חלק מתוך מקבץ מדעי הביולוגיה. אנטומיה עוסקת באיברי האורגניזם, בעיקר במיקום שלהם, בצורתם ובתפקידם.