אלמנט

 

יסוד, מרכיב בסיסי של תופעה או סיטואציה מסוימת. דוגמה : מוזיקה מורכבת מאלמנטים אודיטוריים.