אינטראקציה

 

פעולה הדדית, יחסי גומלין. על פי רוב, המושג “אינטראקציה” מתייחס לתקשורת, ורבלית או שאינה ורבלית, בין שני גורמים או יותר.