אינטנסיבי

 

תכונה המאפיינת פעילות מרוכזת וגבוהה בזמן או במקום פיזי קטן יחסית. דוגמה : ישנם קורסים באוניברסיטה שהלימוד בהם הינו אינטנסיבי, לומדים הרבה נושאים בזמן קצר.