אידיוסינקרטי

 

שייך רק לאלמנט המדובר, ייחודי, בלעדי לו בלבד. דוגמה : ישנן תכונות ביולוגיות משותפות להרבה בעלי חיים ויחד עם זאת יש תכונות אידיוסינקרטיות לכל בעל חיים.