אוטוביוגרפיה

 

יצירה ספרותית המספרת את קורות חייו של האדם, אשר אף נכתבה על ידו. במידה ומישהו אחר מתעד יצירה אודות קורות חייו של האדם ולא הוא עצמו, זו היא ביוגרפיה.