פיזיולוגיה

 

ענף מקבוצת מדעי החיים העוסק בחקר אורגניזמים חיים. פיזיולוגיה חוקרת תפקוד כימי, ביולוגי, חשמלי ומכני באנטומיה של אורגניזמים אלו ומתחלקת לשני אספקטים מחקריים : צמחים ויצורים חיים.