סינתזה

 

הרכבה, מיזוג, יצירה של תוצר חדש מתוך שני אלמנטים או יותר, הפוך מאנליזה. מושג זה מתייחס לרוב לפעולות פיזיות ויחד עם זאת משמעותו מתרחבת הן לתחומים שאינם פיזיים. תוצר הסינתזה לרוב מכונה “סינתטי”.