אסכולה

 

שיטה, תפיסת עולם או סגנון מחשבה מיוחד. דוגמה : ביוגה ישנם אלמנטים רבים מאסכולת ההינדואיזם.