אינדיבידואלי

 

אישי, פרטי, שייך בבלעדיות לאלמנט אותו הוא מתאר. דוגמה : מקצוע הספרות הוא יפה בעיניי, יחד עם זאת האהבה של כל תלמיד למקצוע מסוים היא נושא אינדיבידואלי.